Naša vízia

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Naša vízia

Naša vízia

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Naša vízia

Naša vízia

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Naša vízia

Naša vízia

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Po pätnástich rokoch služby máme za sebou niekoľko ročníkov Godzone turné, prostredníctvom ktorého už desiatky tisíc ľudí všetkých vekových kategórií mohli počuť dobrú správu evanjelia. 


Mnohí z nás sa časom stali rodičmi a odovzdávanie živej viery našim deťom sa stalo témou, ktorú žijeme denne vo svojich rodinách. Často s úžasom sledujeme, ako si deti doma po turné spievajú piesne, ktoré na tour odzneli alebo si opakujú repliky z programu. 

Veríme, že keď deti takto prirodzene chytajú chválové piesne, ktoré neboli vyslovene určené pre ne, o čo viac môžu prijať obsah, ktorý bude vytvorený špeciálne pre nich? 

Túžime, aby naše deti spoznali živý vzťah s Bohom a chceme im prinášať evanjelium, zdravé hodnoty a princípy Božieho Kráľovstva v podobe piesní, divadla, katechéz a inými kreatívnymi a umeleckými prostriedkami, spôsobom, ktorý im bude blízky, pretože veríme, že vzťah s Bohom je tu pre všetkých - veľkých, malých aj tých najmenších. 

Naša vízia

Čo je to Godzone Kids Tour?

Čo je to Godzone Kids Tour?

Godzone Kids Tour je hudobné turné pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré sa uskutoční v troch slovenských mestách - v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave. Vstup na turné bude zadarmo, aby sa ho mohol zúčastniť úplne každý a veríme, že bude pre všetky deti časom zábavy, nových priateľstiev a Božej prítomnosti. Program bude plný piesní, divadla a interakcie s publikom prispôsobenej pre deti.

Čo ďalej po skončení turné?

Čo ďalej po skončení turné?

Po turné plánujeme ďalej tvoriť pravidelný a celoročný obsah - skladať piesne, natáčať videoklipy, vytvárať prezentácie a katechézy o princípoch a hodnotách Božieho kráľovstva, ktoré budú dostupné na novom YouTube kanáli s názvom “Godzone Kids”, ako aj na webovej stránke www.kids.godzone.sk Katechézy budú takisto k dispozícii pre všetkých, ktorí sa snažia priblížiť vzťah s Bohom svojim deťom - pre rodičov, animátorov i katechétov, pre malé skupinky aj zabehnuté detské služby v spoločenstvách.

Čo ďalej po skončení turné?

Po turné plánujeme ďalej tvoriť pravidelný a celoročný obsah - skladať piesne, natáčať videoklipy, vytvárať prezentácie a katechézy o princípoch a hodnotách Božieho kráľovstva, ktoré budú dostupné na novom YouTube kanáli s názvom “Godzone Kids”, ako aj na webovej stránke www.kids.godzone.sk 


Katechézy budú takisto k dispozícii pre všetkých, ktorí sa snažia priblížiť vzťah s Bohom svojim deťom - pre rodičov, animátorov i katechétov, pre malé skupinky aj zabehnuté detské služby v spoločenstvách.

Q&A

Q&A

Môžu sa programu zúčastniť aj rodičia?

Ako dlho trvá program?

Pre akú vekovú kategóriu je program určený?

Je program platený?

Môžu sa programu zúčastniť aj rodičia?

Ako dlho trvá program?

Pre akú vekovú skupinu detí je program určený?

Je program platený?

Tešíme sa

Tešíme sa

Na vás

Na vás